Wat is de huiswerkcursus?

Huiswerkcursus Menno De Vos is een cursus voor scholieren uit het middelbaar onderwijs (Vmbo , Mavo, Havo, Vwo, Gymnasium, Mbo en Mts), die begeleiding nodig hebben bij het maken van huiswerk. Indien gewenst bemiddelt huiswerkcursus Menno De Vos ook in persoonlijke bijlessen in alle vakken.

Voor wie is de huiswerkcursus?

De huiswerkcursus is voor leerlingen die problemen hebben bij het maken van hun huiswerk. Deze problemen kunnen van verschillende aard zijn. Ze kunnen globaal ingedeeld worden in drie categorieën:

De gewone leerproblemen: Concentratie-problemen, problemen met de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs, slordigheid, etc.
Problemen van technische aard: Hieronder vallen zaken als dyslexie, faalangst e.d..
Problemen van sociale aard: "Liever lui dan moe", het weigeren van huiswerk te maken, geen idee hebben waar de stof over gaat door problemen op school met een of meerdere docenten, etc.

Wat is begeleiding?

Onder huiswerkbegeleiding wordt het volgende verstaan:

Huiswerkbegeleiding is niet hetzelfde als bijles! Bij begeleiding wordt een leerling geleerd zelf zijn of haar tijd in te delen. Er wordt een flinke dosis zelfwerkzaamheid van een leerling verwacht. Zelfdiscipline is de basis van succes. Eventueel kan in overleg besloten worden om bijlessen te nemen in probleemvakken.

Privé-begeleiding voor een korte periode is in enkele gevallen noodzakelijk. Dit kan gegeven worden in de vorm van een intensieve continue begeleiding van de leerling. Bij aanvang van de cursus wordt regelmatig hiervoor gekozen.

Wie geeft de huiswerkcursus?

De huiswerkcursus wordt gegeven door Menno de Vos en studenten uit het Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroeps Onderwijs. Aan deze studenten worden een aantal eisen gesteld, zoals hun eindexamenniveau (Vwo), hun leeftijd (minimaal 21 jaar) en het allerbelangrijkste: ze moeten kunnen omgaan met kinderen.

Resultaat van de huiswerkcursus?

De onderstaande grafiek laat het slagings- percentage van de afgelopen 16 jaar van Huiswerkcursus De Vos zien.

Grafiek
Bovenstaande gegevens hebben alleen betrekking op cursisten die minimaal gedurende 4 maanden aanwezig zijn geweest en die de cursus hebben afgemaakt.

Wanneer is de huiswerkcursus?

Een leerling wordt iedere dag na school op de huiswerkcursus verwacht. Ook de begeleiding is iedere middag aanwezig. Verder kan er in overleg met de ouders besloten worden dat er in de avonduren of in het weekend, tegen een geringe vergoeding, wordt doorgewerkt.

Waar is de huiswerkcursus?

Het adres van de huiswerkcursus is:
Waterloostraat 63 in Kralingen. Dit is goed bereikbaar met de tram (lijn 3, 7 of 9) en de metro (halte Voorschoterlaan).

Aanmelden voor de cursus

Indien u in de huiswerkcursus geďnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met Menno de Vos, telefoonnummer 0655873725. Een aanmeldingsformulier wordt u dan zo snel mogelijk toegestuurd. Ook als u meer over de huiswerkcursus wilt weten, kunt u altijd bellen.

Adres: Waterloostraat 63
3062 TG Kralingen-Rotterdam
Openingstijden: 14.30 - 18.00 (schooldagen)
buiten deze tijden in overleg
Contact: 06-55873725
Nu ook: Askthem, interactieve online huiswerkbegeleiding